Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere

Konkursi

edukacijaMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
•    Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine

•    Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati

•    Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom

•    U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava Komisija za pripremu i sprovođenje javnog poziva za izbor organizacije za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika će na osnovu provere podnetih prijava predložiti  Ministru rudarstva i energetike da izda ovlašćenja za obuku

•    Lica za kontakt: Biljana Mlinar, tel. broj  011/36-04-490 i Vesna Rodić, tel. broj  011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Detaljnije