Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini

Konkursi

Greek study trip on steps resizeMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini za akademsku 2015/2016. godinu

Na Univerzitetu u Atini realizuje se program postdiplomskih, master jednogodišnjih studija u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakuletu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini, na engleskom jeziku.

Studije su namenjene onima koji su završili osnovne studije u oblasti društvenih nauka i nudi multidisciplinarni pristup specifičnostima Jugoistočne Evrope, kako u regionalnom kontekstu, tako i pojedinačnim državama.

Ukupno trajanje predmetnog master programa je 12 kalendarskih meseci i podeljeno je u dva semestra (zimski i letnji).
Predviđeno je da za ovaj program bude primljeno najviše 25 studenata za škoslku 2015/16. godinu.

Prijave se mogu podneti do 15. juna 2015. godine.

Troškovi školarine iznose 2100 evra i postoji mogućnost plaćanja u tri rate.

Studenti iz zemalja JIE (Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Rumunije, Srbije i BJRM) koji nisu korisnici neke druge stipendije, imaju pravo da apliciraju za oslobađanje od plaćanja troškova.

Za sve dodatne informacije zainteresovani državljani Republike Srbije mogu kontaktirati Sekretarijat Postdiplomskog programa u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini – tel: +30-210-368-8965/6, vebsajt: www.see.pspa.uoa.gr, e- adresa: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr

Detaljnije