Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama

Konkursi

Masdar InstituteMINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv naučnoistraživačkim organizacijama za dostavljanje predlaga projekata u oblasti obnovljivih izvora energije u cilju saradnje sa Masdar institutom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

OSNOVNE INFORMACIJE
Vlada Republike Srbije je oktobra 2013. godine potpisala Protokol o utvrđivanju akcionog okvira o saradnji sa „ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u čijem sastavu je i Masdar institut („Masdar Institute“ http://www.masdar.ac.ae). Tim protokolom je, pored ostalog, predviđeno dalje unapređenje odnosa strana potpisnica u pogledu naučnog razvoja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva institute, fakultete, i druge naučnoistraživačke organizacije registrovane u Republici Srbiji (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije) da podnesu predloge projekata, odnosno modela saradnje (u daljem tekstu: projekti) sa Masdar institutom, a koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije. Sve blagovremeno podnete prijave koje zadovoljavaju tražene uslove ovog poziva biće prosleđene partnerima iz Masdar instituta na dalji pregled u cilju odabira projekata na kojima ima obostranog interesa za buduću saradnju.

Projekti koji obuhvataju sledeće vidove saradnje će biti dalje razmatrani:
– Tematska predavanja naših stručnjaka u Masdar institutu;
– Tematska predavanja stručnjaka iz Masdar instituta u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Republici Srbiji;
– Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Masdar institutu.

Cela procedura ovog javnog poziva je zasnovana na dobroj volji i korektnim partnerskim odnosima, odnosno neobavezujuća je za bilo koju stranu u ovom procesu do trenutka eventualnog potpisivanja ugovora o saradnji.

Rok za prijavu: do 27. marta 2015. godine.

OSTALE INFORMACIJE
Predloge projekata koji su zakasnili sa prijavom ili ne zadovoljavaju osnovne zahteve ovog poziva, Ministarstvo ima prava da isključi iz dalje procedure.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je:
Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike, Odsek za obnovljive izvore energije, telefon 011/3346-755, e-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs

Detalji