Fond Ambasade Kraljevine Norveške

Konkursi

Norway embassyAMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE

Fond Ambasade Kraljevine Norveške

Ko može da konkuriše: Institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva.

Cilj programa: razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica.

Oblasti pomoći:
– Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije,
– Reforma sektora odbrane i bezbednosti,
– Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i rodna pitanja,
– Ekonomski razvoj i preduzetništvo,
– Pitanja vezana za energetiku, ekologiju i klimu.

Rok: 31. decembar 2015.

Detaljnije