Program MATRA

AMBASADA HOLANDIJE Program MATRA Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije. Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU. Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom […]

Nastavi