Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

AMBASADA JAPANA U SRBIJI Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva. KO? Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi […]

Nastavi

Program MATRA

AMBASADA HOLANDIJE Program MATRA Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije. Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU. Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom […]

Nastavi

Fond Ambasade Kraljevine Norveške

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE Fond Ambasade Kraljevine Norveške Ko može da konkuriše: Institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Cilj programa: razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica. Oblasti pomoći: – Vladavina prava, dobro upravljanje i borba protiv korupcije, – Reforma sektora odbrane i bezbednosti, – Mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i […]

Nastavi