Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije