Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom u 2014. godini

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava, najkasnije do 01.12.2014. godine.

Detaljnije