Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

 

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva
u AP Vojvodini u 2018. godini

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Detaljnije