Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, finansirati, odnosno sufinansirati postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od
40.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i
eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 30.000,000,00 dinara i
– pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge
smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV“, odnosno u dnevnom listu „Danas“. (04.04.2014.)

Detalji konkursa