10 javnih poziva Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u […]

Nastavi

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je konkurs za podnošenje predloga u okviru projekta «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice.» koji […]

Nastavi