Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2014. godini

1. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV-a.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 60.000.000,00 dinara.

3. Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine. Zaštićeni prostor za koji se konkuriše mora biti postavljen na teritoriji AP Vojvodine

Namena i visina podsticaja
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);
2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
4. mreže za senčenje objekta;
5. sisteme za navodnjavanje kap po kap;
6. instrumente za merenje nivoa CO, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i
7. sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos podsticaja za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, pod tačakama 1-6 je 550 dinara/m, a ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po prijavi.

Maksimalni iznos podsticaja za sisteme za zagrevanje tačka 7 je 1000 dinara/kw, a ne može biti veći od
500.000,00 dinara po prijavi.

Konkurs je otvoren zaključno sa 31.10.2014.

Detalji konkursa