Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU’

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, finansirati, odnosno sufinansirati postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od
40.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2014. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i
eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 30.000,000,00 dinara i
– pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge
smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV“, odnosno u dnevnom listu „Danas“. (04.04.2014.)

Detalji konkursa

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

open_adoption_3POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje,  odnosno  sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini, finansirati, odnosno sufinansirati  postojeće usluge socijalne zaštite, programe podrške, mere i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite-udruženja građana u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece, mladih, odraslih i starih.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini pod brojem:129-401-2355/2013-03 od 21. juna 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu  za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, za finansiranje, odnosno sufinansiranje postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i eksplotacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara od čega:
– ustanovama socijalne zaštite u iznosu od 25.000,000,00 dinara i
–  pružaocima usluga socijalne zaštite-udruženjima građana u iznosu od 10.000.000.00 dinara.

Finansirati, odnosno sufinansirati će se postojeće usluge socijalne zaštite, programi podrške, mere i aktivnosti čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama navedenih korisnika i to sledećih usluga: dnevne usluge u zajednici i druge aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u porodici i neposrednom okruženju; usluge podrške za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika-dece, mladih, odraslih i starih u društvu; savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i  poboljšanje i unapređenje kvaliteta usluge smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite-udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).
Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 11. julom  2013. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

Javni konkurs za udruženja građana

social carePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju udruženjima građana za oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom i demografije broj:129-401-1729/2013 od 14. maja 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2013. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

  • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
  • u oblasti socijalne zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
  • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u ”Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu ”Dnevnik”.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koja vrši procenu i vrednovanje programa udruženja građana primenom sledećih bližih merila i kriterijuma dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (od 0-30 bodova):
– postojanje sadržaja koji odgovara prema predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa,
-broj lica koja se uključuju u program,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predviđenih programom,
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost.

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa-doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (od 0-30 bodova):
– za oblast zdravstvene zaštite:doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,

– za oblast socijalne zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom.
– za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
– za oblast demografije:doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (od 0-30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima,
– visina traženih sredstava za realizaciju programa,
-stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.

4. Prema zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa finansiranih ili sufinansiranih iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (10 bodova).

Primenom navedenih merila i kriterijuma Komisija sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja iste. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijava.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

I
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (u daljem tekstu: regresiranje) u iznosu od 195.000.000,00 dinara (slovima: stotinu devedeset pet miliona dinara).

II
Sredstva po ovom konkursu raspoređivaće se mesečno predškolskim ustanovama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se nalaze u mreži ustanova koju utvrđuje opština i onim osnovnim školama koje organizuju vaspitno obrazovni program za decu predškolskog uzrasta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.2

Konkurs se ne odnosi na privatne vrtiće i privatne osnovne škole.

III
Prenos sredstava iz tačke I konkursa vrši se mesečno za prethodni mesec korisnicima sredstava preko računa budžeta opštine, odnosno grada.

IV
Prijave na ovaj konkurs podnose se na uredno popunjenim obrascima koji su propisani Pravilnikom iz tačke II konkursa,

Predškolska ustanova popunjava obrazac CB1 i PB2 o prisutnosti u celodnevnom i poludnevnom boravku za svako treće i četvrto dete za koje je doneto rešenje o priznavanju prava za regresiranje i nakon overe obrazaca od strane nadležnog opštinskog / gradskog organa uprave, u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Za decu predškolskog uzrasta koja borave u vaspitnim grupama organizovanim pri osnovnim školama, nadležan opštinski / gradski organ uprave, na osnovu mesečnih izveštaja osnovnih škola na obrascima PB2 i CB1, o prisutnosti dece, popunjava propisan zbirni obrazac, koji overava i u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

V
Nakon razmatranja podnetih prijava, komisija dostavlja mesečni predlog za raspodelu sredstava za regresiranje pokrajinskom sekretaru. Pokrajinski sekretar za svaki mesec tokom 2012. godine odlučuje o dodeli sredstava korisnicima, svojim rešenjem.

VI
Konkurs je otvoren do 31.12.2012. godine.

VII
Konkurs se objavljuje u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, dnevnom listu “Dnevnik” i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link