Povoljne kreditne linije za mala i srednja privredna društva

Vesti

Business DevelopmentMala i srednja privredna društva, preduzetnici, javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave imaju na raspolaganju povoljne kredite međunarodnih finansijskih institucija i Evropske unije. PKS će organizovati javne promocije i prezentacije kreditnih linija za privrednike, koje se realizuju preko NBS. Očekujemo da će prezentacije ovih kreditnih linija biti organizovane i u Subotici.
U cilju veće iskorišćenosti kredita međunarodnih finansijskih institucija i EU, Regionalna privredna komora Subotica, Privredna komora Srbije i Narodna banka Srbije podsećaju privrednike da se, preko Narodne banke Srbije, realizuju krediti za mala i srednja privredna društva, preduzetnike, javna komunalna preduzeća i lokalnu samoupravu koji su odobreni Srbiji. To su:

1. Fond revolving kredita Republike Srbije
2. Apeks zajmovi Evropske investicione banke
3. Krediti Republike Italije
4. Donacija Kraljevine Danske – program LEDIB
5. Zajam Nemačke razvojne banke KfW

Sredstva Fonda revolving kredita, prva tri Apeks zajma i prvog kredita Italije ukupnog iznosa 363,25 miliona evra iskorišćena su kroz 1.370 odobrenih kredita čime je omogućeno otvaranje 6.381 novih radnih mesta.

Četvrti Apeks zajam od 250 miliona evra u fazi je korišćenja, očekuje se da će do kraja septembra 2013. godine biti u potpunosti realizovan, a zajam KfW od 100 miliona evra nedavno je počeo da se koristi i povučeno je 77 miliona evra.

Izvestan zastoj u korišćenju kreditnih sredstava je kod drugog kredita Italije od 30 miliona evra zbog specifične namene, jer minimum 70 odsto sredstava mora da se iskoristi za kupovinu roba i usluga italijanskog porekla.

Vrlo brzo se očekuje efikasnije korišćenje sredstava donacije Kraljevine Danske od dva miliona evra, obzirom da je u realizaciju uključeno pet novih posredničkih banaka. Pored Niškog, obuhvaćena su i ostala četiri upravna okruga južne Srbije – Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski.

Sredstva kreditnih linija biće raspoloživa u duže vreme, a pregovara se i sa Evropskom investicionom bankom o odobravanju novog petog Apeks zajma od 500 miliona evra. Privrednici se preko Privredne komore Srbije mogu upoznati o povoljnim uslovima finansiranja što bi trebalo da doprinese povećanju iskorišćenosti tih sredstava.

Više informacija o aktuelnim programima finansijske podrške i uslovima korišćenja kreditnih linija možete naći na http://www.nbs.rs/internet/cirilica/40/40_2/index.html

Kontakt u PKS

Odbor za mala i srednja privredna društva
tel: (+381 11) 3300-989
e-mail: mspp@pks.rs
http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=381&t=5

Odbor za bankarstvo i osiguranje
tel: (+381 11) 3238-572
e-mail: bankarstvo@pks.rs

Izvor: RPK Subotica