Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja

Konkursi

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja – finansiranje projekata (poziv za podnošenje predloga projekata udruženja čije su projektne ideje odobrene na Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja koji je raspisan 18. februara 2013. godine)

Rok za dostavljanje predloga projekata je 12. avgust 2013. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; čije su projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja“ raspisanom 18. februara 2013. godine (rezultati navedenog konkursa se mogu preuzeti na linku http://mos.gov.rs/sites/default/files/Rezultati%20konkursa-3.pdf), a koja su učestvovala u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi: www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 312.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 260 51 50 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link