Konkurs u okviru programske komponente „Specijalne inicijative“

Konkursi

ISCINSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE – ISC

Konkurs u okviru programske komponente „Specijalne inicijative“

Institut za održive zajednice objavljuje konkurs u okviru programske komponente „Specijalne inicijative“ za grant kojim bi se istražile mogućnosti uspostavljanja medijskog fonda u Srbiji…
Sam tekst konkursa je na engleskom i nalazi se na ISC sajtu: http://iscserbia.org/eng/News/News08.html

Rok za podnošenje prijava je 23.07.2013. godine.

zp8497586rq