Javni konkurs za jedinice lokalne samouprave za učešće projektu Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama

Konkursi

PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ U SRBIJI I VLADA ŠVEDSKE

Javni konkurs za jedinice lokalne samouprave

Projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), će raditi na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat će takođe doprineti sprovođenju Ciljeva održivog razvoja iz razvojne Agende za 2030. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da se prijave za učestvovanje u projektu. Ukupno će biti odabrano pet (5) jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u razvoju transparentnijih mehanizama za raspodelu sredstava za finansiranje projekata OCD. Za svaku izabranu jedinicu lokalne samouprave obezbeđeno je 66.000 USD donatorskih sredstava uz obavezno sufinansiranje od strane opštine ili grada (za više detalja pogledati Smernice).

Podnošenje prijava i rokovi

Kriterijumi za prijavu i odabir JLS opisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali prijavni materijal, uključujući i Prijavni obrazac, dostupne na: http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals“.

JLS svoju prijavu treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično, najkasnije do 10. septembra 2019. godine u 17:00 sati, na sledeću adresu:

UNDP Srbija
Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070 Beograd

Prijave za učešće koje stignu na druge načine (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom treba da imaju poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslata do navedenog roka (10. septembar do 17.00 sati).

Info sesije, tokom kojih će zainteresovane jedinice lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa konkursom, biće organizovane prema sledećem rasporedu:

Velika Plana: 17. juli 2019. u 12:00 sati – Opština Velika Plana, Miloša Velikog 30
Vrbas: 18. juli 2019. u 12:00 sati – Opština Vrbas, Maršala Tita 89
Zrenjanin: 19. juli 2019. u 11:00 sati – Grad Zrenjanin, Trg slobode 10
Leskovac: 22. juli 2019. u 11:00 sati – Centar za stručno usavršavanje, Leskovačkog odreda 6
Zaječar: 23. juli 2019. u 11:00 sati – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, Trg Oslobođenja 1
Valjevo: 24. juli 2019. u 12:00 sati – Grad Valjevo, Karađorđeva 64
Sjenica: 25. juli 2019. u 12:00 sati – Regionalni centar za razvoj poljoprivrede, Nova bb

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo da ih uputite pismenim putem na imejl adresu konkurs.rs@undp.org. Odgovori će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita, a biće objavljeni i na internet stranici http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals“.