Otvoren konkurs za projekte unutar Programa za celoživotno ucenje – LLP ECET 2013

Konkursi

life-long-learningEACEA

Otvoren konkurs za projekte unutar Programa za celoživotno učenje – LLP ECET 2013

Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija, otvorila je novi LLP ECET konkurs 2013 u okviru koga je moguće prijaviti projekte u vezi sa:

1) Sprovođenjem i podizanjem svesti o strateškim ciljevima Evrope za oblasti obrazovanja i obuka (ET 2020) i

2) Uvođenjem inovativnog okruženja na institucionalnom nivou u cilju smanjivanja ranog napuštanja školovanja, a u skladu sa definisanim prioritetima ET 2020 i Evropa 2020.
Konkursna dokumentacija i više detalja za LLP ECET projekte, nalaze se na sledećem linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php

Rok za konkurisanje je 16.09.2013.godine.

Specifičnost LLP ECET konkursa je u tome što je usmeren na nacionalna i regionalna ministarstva u čijoj nadležnosti se nalaze obrazovanje, obuke i celoživotno učenje. Takođe se mogu uključiti i druge organizacije, javne i privatne institucije aktivne u razvoju i sprovođenju politike celoživotnog učenja (razni socijalni partneri), kao i organizacije čije su aktivnosti direktno povezane sa sektorom obrazovanja i obuka, kao i sve vrste institucija formalnog i neformalnog obrazovanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Fondaciji Tempus-Tempus kancelariji.

Link

zp8497586rq