Konkurs – salašarski turizam

Konkursi

salas137POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – salašarski turizam

Konkurs traje:
14.06.2013. do 31.07.2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisuje Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini – Salašarski turizam. Putem konkursa će se sufinansirati radovi na adaptaciji i restauraciji, opremanje objekata na salašu, po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne kulture i arhitekture sa prostora Vojvodine, unapređenje ponude u salašarskom turizmu kroz poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i parternog uređenja dvorišta.

Link