Konkurs za monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2013. godine Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju udruženja (u daljem tekstu: organizacije), sa sedištem na području AP Vojvodine, za potrebe monitoringa i […]

Nastavi

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije. Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke za period 2014. – 2015. godine 1. Predmet konkursa je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana. Troškovi vezani za […]

Nastavi