Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu  poljoprivrednog zemljišta GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 dinara Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda. Pravo učešća na […]

Nastavi

Konkurs – službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2013. godinu Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 (slovima: devetmilionapetstohiljada) dinara, će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava […]

Nastavi

Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva

MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA Javni poziv za podnošenje predloga programa za Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije […]

Nastavi