Vojvođanska banka ponudila subvencionisane kredite za preduzetnike, mala i srednja preduzeća

Vesti

logo Vojv bankaVojvođanska banka se i 2013. godine pridružila programu Vlade Republike Srbije i počela sa odobravanjem kredita sa subvencionisanim kamatama koje će u ovoj godini moći da koriste preduzetnici, i mala i srednja preduzeća (MSP) za održavanje likvidnost i finansiranje obrtnih sredstava.

Preduzetnicima i malim preduzećima su na raspolaganju krediti do 30 miliona dinara, dok će srednja preduzeća moći da koriste kredite u iznosu do 200 miliona dinara. Privrednici koji budu koristili dinarske kredite plaćaće kamatu najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, dok onima koji budu koristili kredite sa valutnom klauzulom kamatna stopa ne može biti veća od 3,5%.

Rok vraćanja kredita je 18 meseci, sa periodom počeka od 5 meseci. U toku perioda počeka, plaća se samo kamata, a ostatak duga se isplaćuje u 13 mesečnih rata. Jednokratna naknada za obradu zahteva iznosi do 0,5%. Pored održavanja likvidnosti i finansiranja obrtnih sredstava, krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom se mogu korisiti i za refinansiranje postojećih kredita kod Vojvođanske banke.

Na ovaj način Vojvođanska banka nastavlja sa podrškom ekonomskom programu Vlade Republike Srbije i aktivno utiče u poboljšavanju ekonomskih prilika u zemji.

Izvor: eKapija