Biće reda među zadužbinarima

Vesti

Agencija za privredne registre pokrenula evidenciju zadužbina i fondacija

U Srbiji radi oko hiljadu fondacija i zadužbina. Ubuduće će sve, domaće i strane, prvi put da budu upisane u jedinstvenu evidenciju. Zakon koji reguliše njihov rad stupio je na snagu prvog marta, kada je u Agenciji za privredne registre počeo da radi i Registar zadužbina i fondacija. Do sada im je stiglo samo pet prijava.

Ranije je evidenciju domaćih organizacija vodilo Ministarstvo kulture, a za strane nije bilo jedinstvenog spiska.

– Nismo preuzeli arhivske podatke, tako da nećemo prepisivati podatke o onima koji su prijavljeni u Ministarstvu. Svi moraju da podnesu zahtev za preregistraciju, a rok za to je godinu dana – kaže za „Novosti“ Nives Čulić, reigistrator u APR.

– Kada istekne rok za prijavu automatski će prestati da postoje – dodaje Čulić.

Prvi zahtev za preregistraciju stigao je APR od Fondacije za talente „Nikolađ“ iz Beograda, a prvi zahtev za osnivanje nove fondacije poslao je „Araks“, koji se bavi zaštitom prava mađarske nacionalne manjine.

Razlike između zadužbina i fondacija u delovanju gotovo i da nema. Ali, teže je pokrenuti fondaciju, jer mora da postoji osnivački kapital u vrednosti od 30.000 EUR.

– Postoje dva izuzetka od propisanog iznosa. Prvi je kada Ministarstvo kulture da saglasnost da neka fondacija može da obavlja svoju delatnost i sa manjim kapitalom, a drugi ako fondacija potražuje nacionalizovanu imovinu – objašnjava Nives Čulić.

– Novina u zakonu je i što više ne postoje fondovi i moraju da nastave rad kao fondacije – dodaje Čulić.

Preregistracija je za sve koji već posluju besplatna, a novoformirane fondacije i zadužbine plaćaju 4.000 dinara.