Program „Evropa za građane“

Konkursi

eu educationEVROPSKA KOMISIJA – Obrazovna, audiovizuelna i kulturna izvršna agencija  (EACEA)

Program „Evropa za građane“

Akcija 1 – Aktivno građanstvo za Evropu

Mera 1: Povezivanje i umrežavanje bratskih gradova

Mera 1.1 – Sastanci građana iz bratskih gradova

Stvaranje bratskih veza među gradovima u Evropi ima za cilj unapredi saradnju i razumevanje među građanima. Da bi do bratimljenja gradova došlo, mora postojati dobrovoljno zalaganje građana. Lokalnih vlasti i lokalnih udruženja. Ono omogućuje razmenu iskustava, podizanje svesti i upoznavanje svakodnevnog života u drugim evropskim državama. Sve ovo dovodi do međusobnog razumevanja i stvaranja evropskog identiteta.

Partneri moraju biti iz minimum 2 zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU. Broj obaveznih pozvanih učesnika je 25. To su međunarodni učesnici koje pozivaju partneri. Polovina njih ne bi trebali da budu predstavnici lokalnih vlasti ili opštinski zvaničnici.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013; 01.09.2013.

Min. – max. sredstava: 5.000 – 25.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta)

Trajanje projekta: Maksimalan broj dana za sastanake je 21 dan.

Formular se popunjava elektronski na:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php

 

Mera 1.2 – Tematsko umrežavanje bratskih gradova

Lokalne vlasti se redovno susreću sa novim problemima i bave se implementacijom raznih politika koje su često vrzane za razvoj politika na evropskom nivou. Umrežavanje opština služi razmeni dobre prakse i delovanja u cilju zajedničkih interesa. Stvaranje bratskih veza je jaka veza među opštinama, a potencijal umrežavanja treba da se iskoristi za razvijanje tematske i dugoročne saradnje među gradovima.

Mogući učesnici:
•    Gradovi/opštine ili mreže ili komiteti za bratske veze.
•    Drugi nivoi lokalnih/regionalnih vlasti
•    Federacije/asocijacije lokalnih vlasti
•    Neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti

Partneri moraju biti iz 4 minimum zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.09.2013.

Min. – max. sredstava: 10.000 – 150.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta)

Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca, maksimalno trajanje svakog događaja je  21 dan.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_12_2013_en.php

 

Mera 2. – Projekti građana i mere podrške

Mera 2.2 – Mere podrške

Daje se podrška stvaranju dugoročnih partnerstava i mreža koje promovišu evropsko građanstvo. Finasiraju se aktivnosti koje sprovode strukture poput platformi i mreža koje se bave razvojem i jačanjem svih akcija programa doprinoseći neometanom sprovoženju programa i obezbeđivanju transnacionalnog pokrića putem:
•    Obuka koje bi obezbedile potencijalnim aplikantima da razviju znanja i veštine za sprovođenje kvalitetnih projekata
•    Informativnih sesija koje promovišu ovaj program ili njegove specifične mere, a na kojima se razmenjuje iskustvo i dobra praksa
•    Kreiranja platformi koje bi olakšale pronalaženje partnera i umrežavanje potencijalnih interesnih grupa.

Mogući učesnici: Federacije/asocijacije lokalnih vlasti ili tela sa specifičnim znanjima/iskustvima. Partneri moraju biti iz 2 minimum zemlje učesnice, od kojih najmanje jedna mora biti članica EU.

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013

Min. – max. sredstava: 30.000 – 100.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta, EU pokriva 80% troškova)

Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 12 meseci.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action2_1_12_en.php

 

Akcija 4  – Aktivno sećanje u Evropi we love europe

Ova mera podržava projekte vezane za očuvanje glavnih lokacija i spomenika vezanih za masovnu deportaciju, nekadašnje koncentracione logore i druge lokacije mučenja i uništenja od strane nacista, kao i za očuvanje arhiva koje čuvaju dokumente o ovim događajima i ljudima koji su spašeni od holokausta. Takođe se finansiraju projekti koji se bave komemoracijom žrtava masovnih uništenja i masovnih deportacija vezanih za staljinizam.

Mogući učesnici:
•    Nevladine orgaizacije
•    Asocijacije preživelih
•    Entiteti koji se bave sećanjem
•    Muzeji
•    Lokalne i regionalne vlasti
•    Federacije od opštog evropskog interesa
•    Fondacije
•    Instituti za istraživanje/obrazovanje

Rok za predavanje predloga projekta: 01.06.2013
Min. – max. sredstava: 10.000 – 100.000 € (Predfinansiranje: 50% ukupnog granta, EU daje 70%)
Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 18 meseci.

Formular se popunjava elektronski na:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/call_action4_2012_en.php

Link