Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Prvi krug konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

U skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, Ministarstvo omladine i sporta danas objavljuje prvi krug konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2013. godini koji su namenjeni udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, kao i zadužbinama i fondacijama.

Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane partnere iz civilnog sektora da se prijave. Podsećamo da je uslov za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti, udruženjima mladih, udruženjima za mlade i savezima da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Do kraja nedelje Ministarstvo će objaviti još nekoliko konkursa, među kojima i konkurs namenjen jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti, kao i konkurs namenjen finansiranju aktivnosti kancelarija za mlade.

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih u cilju podizanja njihovih kapaciteta
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za stručno – tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja mladih za realizaciju projekata
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

4. Konkurs za stručno-tehničku podršku podizanju kapaciteta udruženja za pripremu (pisanje) projekata i upravljanje projektnim ciklusom
Rok za dostavljanje predloga projekata 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

5. Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

6. Konkurs za izbor Resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih i promocije programa MLADI SU ZAKON
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

7. Konkurs za podršku radu i umrežavanje kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 4. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :
Pravo učešća na konkursu 1 imaju udruženja mladih koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; čije su projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta udruženja mladih“ iz 2012. godine i koja su uspešno prošla obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo, i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 3 imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije; koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; koja do sada nisu realizovala projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata; koja su osnovana u periodu 2010-2013. godine i koja dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projektnih ideja na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursima 2, 4, 6 i 7 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 5 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala:
www.zamislizivot.org
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs

Link