Stipendija u Italiji

UDRUŽENJE „RONDINE CITTADELLA DELLA PACE“ Stipendija u Italiji Krug aplikanata: Studenti Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane […]

Nastavi

Aktivne zajednice

BCIF Aktivne zajednice Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih […]

Nastavi

Program za rome u nepovoljnom položaju

FOND ZA OBRAZOVANJE ROMA Program za rome u nepovoljnom položaju Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013. Krug aplikanata: NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd. Najvažniji cilj REF-a je smanenje razlike u obrazovanju roma I ne roma pomoću projekata koji se odnose na izradu studija I rešenja u politici obrazovanja […]

Nastavi