Podrška zaštiti životne sredine

Konkursi

SENSE logoREGIONALNI CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU – REC

Podrška zaštiti životne sredine

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, je uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), upravo otpočeo realizaciju novog trogodišnjeg  programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“.

Program ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva i promovisanje njihovog većeg učešća u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine. Ovime REC i SIDA žele da doprinesu boljem upravljanju u oblasti životne sredine i donošenju odluka baziranih na  konsenzusu. S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnost i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primenu pomenutih zakona i politika.  Uloga organizacija civilnog društva je, u tom pogledu, presudna.

SENSE program ohrabruje organizacije civilnog društva da se aktiviraju u pogleda učešća u donošenju odluka, promovišu rešenja za probleme u životnoj sredini i intenzivnije lobiraju kod donosilaca odluka za održive razvojne programe i integrisanje održivih aspekata u razvojne planove u oblastima gde rade i žive.

Program je vredan 2.2 miliona evra i sadrži četiri komponente:
• dodeljivanje finansijske podrške (grantova) organizacijama civilnog društva u Srbiji. Uslov je da minimalno dve organizacije sarađuju na svakom projektu. U SENSE programu za direktnu podršku projektima organizacija (grantove) obezbeđen je budžet od 960.000 evra  podeljen u dva poziva od po 480.000 evra: prvi poziv je u 2013. i drugi poziv u 2014. godini. Grantovi se kreću između 40.000 do 80.000 evra.
• podizanje kapaciteta organizacija kroz obuke kojima će unaprediti veštine i znanja u oblasti: pravnih pouka/zastupanja; lobiranja; ulozi „budnog oka“; učešća javnsti; efikasne  komunikacije i dopiranja do javnosti; rodne ravnopravnosti, pristupa EU fondovima itd.  Dobitnici grantova će imati i mogućnost da nauče više o načinu funkcionisanja organizacija u EU kroz studijsko putovanje;
• dijalog sa donosiocima odluka, umrežavanje i javne diskusije o temama iz oblasti zaštite životne sredine (dobitnici granta će biti zaduženi za organizaciju konsultantivnih sastanaka sa predstavnicima nacionalnih vlasti); i
• podrška medijima koji se bave temom životne sredine u Srbiji kroz trening za predstavnike medija i organizacija civilnog društva. U oba grant ciklusa biće raspisan konkurs za najbolje objavljene članke/reportaže/emisije na kome će autori tri najbolja medijska izveštaja biti nagrađeni.

Organizacije su pozvane da podnesu prijavu REC-u za ovu ekstenzivnu podršku polovinom januara 2013. godine.

Rok za slanje prijava je 14. februar 2013. godine, a odabir projekata će biti obavljen u februaru i martu 2013.  Predloge će ocenjivati Lokalni savetodavni odbor REC Kancelarije za Srbiju, a rezultati izbora će biti podneti agenciji SIDA na konačno odobrenje u martu. Realizacija projekata je planirana za period od 10 meseci, između aprila 2013. i januara 2014. godine.

Nadamo se da ćemo ovim programom doprineti boljem upravljanju u oblasti životne sredine.
– Poziv za dostavljanje predloga projekata (kompletnu konkursnu dokumentaciju) možete preuzeti ovde.
– Dopunske informacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.
– Prezentacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.

Važna napomena: Rok za slanje predloga projekata je 14. februar 2013. Godine.

Link