Poziv za projekte kulturnih organizacija

Konkursi

clipart-buildingEVROPSKI FOND KULTURE

Poziv za projekte kulturnih organizacija

Krug aplikanata: Organizacije koja se bave kulturom.

Teme su uglavnom iz oblasti umetnosti, medija i inicijativa u kulturi kao i proširenje seminara, treninga i kulturnih dimenzija prema EU.

Cilj programa je jačanje saradnje u kulturi između zemalja učesnika.

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link