Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2012. godinu

Konkurs traje:
20.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 115.300.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1. Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini na ukupnoj površini do 675 hektara, sa jediničnom cenom 120.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina), u ukupnom iznosu do 81.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje šumskog zemljišta u državnoj svojini, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

2. Melioracija degradiranih šuma i šikara na ukupnoj površini do 170 hektara, sa jediničnom cenom 90.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina), u ukupnom iznosu do 15.300.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje površina dobijenih čistim sečama izvršenim radi melioracije.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

3. Nega i održavanje šumskih zasada na ukupnoj površini do 950 hektara, sa jediničnom cenom 20.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 19.000.000,00 dinara

Sredstva se dodeljuju za sledeće vrsta radova:
-osvetljavanje podmlatka i druge mere nege mladih prirodnih sastojina,
-za čišćenje od nepoželjnih vrsta u zasadima starosti 6-20 godina,
-za prve prorede u šumskim zasadima i intenzivnim zasadima mekih lišćara starosti 8-12 godina.

Sredstva se dodeljuju nakon izvršenih radova.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde.