Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2012 godinu

Konkurs traje:
20.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 32.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:
1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 1.500.000,00 dinara.

2. Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači, u iznosu do 12.500.000,00 dinara, i to za:
a)  Izgradnju lovno – tehničkih objekata:
-prihvatilišta za fazanske piliće,
-pojilišta za divljač i
-uređenje poligona za fazane,
b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

3. Naučno-istraživački i stručni rad, u iznosu do 2.100.000,00 dinara.
a) istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2013/2014 godinu;
b) naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;
c) edukacija kadrova u lovstvu, putem seminara, izrade edukativnih materijala i dr..

4. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, u iznosu do 12.900.000,00 dinara, za nabavku opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, i to za:

-kompjutere,
-lovočuvarska odela,
-dvoglede i
-drugu opremu – moped.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde