Podnošenje zahteva za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE

O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane) da do 31. jula 2011. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2012, 2013. i 2014. godinu, shodno pratećim dopisima, koji su u prilogu, sa matricom M1, M2 i Specifikacijom troškova.

Podatke je neophodno dostaviti do 31. jula 2011. godine.

Prateći dopisi:

•    Dopisi
•    Obrazac M1
•    Obrazac M2

 

Link