Podnošenje zahteva za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE O b a v e š t e nj e Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane) da do 31. jula 2011. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2012, 2013. i 2014. godinu, […]

Nastavi

Seminar u organizaciji VIP Fonda 7. jula u Kikindi

Koje podsticajne mere Vojvodina nudi investitorima? Budućnost domaće privrede i stabilan društveni rast u velikoj meri zavise od priliva stranih direktnih investicija. Za dolazak stranih kompanija potrebni su politička i makroekonomska stabilnost, obrazovana radna snaga, niska stopa poreza na dobit, bescarinski izvoz, ali i efikasne podsticajne mere. Osim finansijskih, poreskih i carinskih podsticaja na nivou […]

Nastavi