Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za stvaranje uslova za razvoj omladinskog aktivizma i podsticanje rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 20. jul 2011. godine.

Pravo učešća na konkursu:
Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje zadovoljavaju opšte uslove da imaju Odluku o formiranju kancelarije za mlade i da nisu dobile sredstva od Ministarstva omladine i sporta po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju Lokalnih akcionih planova za mlade, raspisanog 17. marta 2011. godine.

Podnosioci prijave treba da dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti ovde.

Dokumentacija se može preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: +381 11 313 09 19 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link