Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini:

(1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i

(2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2010. godini

Konkurs se raspisuje u cilju podsticanja proizvodnje programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti, kao i praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice, u okviru svojih programskih sadržaja, kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju  programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i etničkih grupa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara, i to za Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća, sredstva u ukupnom iznosu od  6.500.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima) i

za Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa,  sredstava u iznosu od  1.000.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijma)

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1 Na  konkurs se mogu prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preuzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Jedan emiter može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan
programski sadržaj.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za Konkurs podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini: (1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i (2) Konkurs za nevladine organizacijeemitere TV programa u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 13.  do 27. septembra 2010. godine.