Finansijska injekcija za privredu

Vesti

Kredit EBRD od 100 mil EUR za Vojvođansku banku

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je danas sa Vojvođanskom bankom ugovor o kreditnoj liniji od 100 mil EUR, namenjenoj finansiranju privrede.

Kako je navedeno u saopštenju EBRD, ugovor je potpisan u okviru kreditne linije, ukupne vrednosti 350 mil EUR, za ćerke-banke Nacionalne banke Grčke u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj.

Precizirano je da će United Bulgarian Bank dobiti 150 mil EUR, dok će Banca Romaneasca dobiti 100 mil EUR.

Time će EBRD obezbediti trima bankama srednjeročno finansiranje, produžiti dospeće njihovih obaveza i proširiti davanje pozajmica privredi, navedeno je u saopštenju.

Nacionalna banka Grčke kupila je Vojvođanku banku u septembru 2006. godine za 385 mil EUR.

Direktor EBRD za finansijske institucije Nik Tesejman (Nick Tesseyman) kazao je da je podrška ćerkama-bankama Nacionalne banke Grčke u regionu i ekonomijama u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji važna za jačanje privrednog oporavka.

– Taj projekat će pomoći da se obezbedi stalni priliv kredita privatnim kompanijama koje posluju u regionu, što je od suštinskog značaja za negovanje razvoja u teškim makroekonomskim uslovima – rekao je Nik Tesejman.

Paket zajmova koji će novac za tri banke obezbediti u dve jednake rate, deo je zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija iz februara 2009.

Tim planom su se EBRD, Svetska banka i Evropska investiciona banka (EIB) obavezale da obezbede 24,5 mlrd EUR tokom dve godine kao podršku privredama istočne Evrope kroz bankarski sektor.