EU sa 3 mil EUR finansira razvoj MSP u Srbiji – Predstavljen projekat ICIP

Vesti

Projekat unapređenja inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća – ICIP, vredan 3 mil EUR, predstavljen je danas na Sajmu preduzetništva „Biznis baza“.

Cilj tog projekta, koji finansira EU, je razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i unapređenje konkurentnosti postojećih i budućih poslovnih aktivnosti.

Načelnik odeljenja za politiku razvoja MSP-a u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Katarina Obradović – Jovanović rekla je da se ICIP zasniva na Strategiji razvoja konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji za period 2008-2013.

– Cilj Strategije je da stvori okvir za održiv, međunarodno konkurentan i izvozno orijentisan sektor malih i srednjih preduzeća u skladu sa principima preduzetničke ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama – rekla je ona.

U zajedničkom saopštenju kancelarije EU u Srbiji i Ministrarstva ekonomije i regionalnog razvoja navodi se da sektor MSP u Srbiji zapošljava milion ljudi i predstavlja 98,8% preduzeća i skoro 70% zaposlenih u Srbiji.

Dodaje se da ovaj sektor predstavlja 66,6% prometa, oko 35% bruto domaćeg proizvoda, 45,9% izvoza, 60,5% uvoza i 58,7% investicija.

U saopštenju je navedeno da sektor MSP-a ima suštinsku ulogu u razvoju tržišne ekonomije u zemljama u tranziciji, doprinoseći povećanju BDP-a, izvoza, dinamičnoj ekonomiji i njenoj konkurentnosti, a i stalni je izvor novih radnih mesta.