Institucionalni okvir, šanse i izazovi za održivost ženskog preduzetništva u Srbiji

Vesti

Udruženje poslovnih žena Srbije, uz institucionalnu podršku Nemačke agencije za tehničku saradnju-GTZ, organizovalo je 17. septembra okrugli sto na temu „Održivost ženskih biznisa u Srbiji – institucionalni okvir, šanse i izazovi“.

Skup je otvorila ministarka Jasna Matić koja je kao uvodničarka, govorila o potencijalu sektora informaciono-komunikacionih tehnologija za nastanak i razvoj malih, održivih biznisa. Osvrnula se i na srazmerno mali broj žena u ovom sektoru i najavila zajedničku inicijativu sa Udruženje poslovnim žena Srbije u pravcu podsticanja pre svega mladih žena, da u ovom sektoru pronađu zaposlenje i prvu šansu.

Mr Sanja Popović-Pantić predstavila je najnovije rezulatate istraživanja o održivosti ženskih firmi u Srbiji, nastalih pre četiri godine. Od 57 ispitanih, 38 je i dalje u statusu aktivne preduzetnice dok je 19 zatvorilo firme, pretežno iz ekonomskih razloga.

Aktivne preduzetnice ocenjuju da je sadašnji poslovni ambijent lošiji nego kad su počinjale svoj biznis ali ipak većina njih namerava da nastavi sa preduzetništvom. Takođe, indikativni podatak je da su ova preduzeća ostala na nivou samozapošljavanja i da nije bilo niti otpuštanja niti novog zapošljavanja. Mr Sanja Popović-Pantić je navela da bi zbog toga trebalo doneti strategiju razvoja ženskog preduzetništva i navela primer Hrvatske koja je pre nekoliko dana usvojila ovu strategiju.

U nastavku okruglog stola, pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku, Radmila Bukumirić-Katić je prezentovala promene u Zakonu o radu kojem predstoji usvajanje. Prisutne preduzetnice su podržale ove mere, posebno promene koje se odnose na sprečavanja zloupotreba prava na otpremnine.

Od predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Dragane Jović i Nacionalne agencije za regionalni razvoj Ane Žegarac, preduzetnice su mogle da čuju koji su to programi kojima država podstiče zapošljavanje i konkurentnost malih i srednjh preduzeća.

e-Kapija, 20.09.2010.