Jadranski program prekogranične saradnje

Konkursi

MINISTARSTVO FINANSIJA
Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA

Za Jadranski program prekogranične saradnje obezbeđeno 63,75 mil EUR – rok za prijavu projekata iz Srbije 29. oktobar

IPA Jadranski program prekogranične saradnje raspolaže sa 63,75 mil EUR i deo je instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U tom Jadranskom programu prekogranične saradnje učestvuju Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora i Slovenija.

Ministarstvo finansija Republike Srbije raspisalo je danas (3. avgust 2009. godine) poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, čime se partnerima iz naše zemlje omogućava da do kraja 2012. godine učestvuju u aktivnostima iz oblasti ekonomske, socijalne i institucionalane saradnje, prirodnih i kulturnih resursa i prevencija rizika, dostupnosti i mreže.

Rok za dostavljanje prijava je 29. oktobar 2009. godine.