Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO FINANSIJA’

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENEJ ZA UGOVARANJE I FINANSIRANJE PROGRAM FINANSIRANIH OD STRANE EU

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

Ko može da aplicira: lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva

Rok za koncept: 9. septembar 2016.

Trajanje: min. 12 max. 20 meseci

Vrednost: min 100.000, max. 1.000.000 evra (minimum kofinansiranja 51%, maksimum 85%)

Tipovi aktivnosti:
Infrastrukturni projekti na opštinskom nivou za razvoj trajnih stambenih rešenja i fizičke infrastrukture kao i propratne mere koje pozitivno utiču na romske zajednice u opštinama:
–    Razvoj  trajnih stambenih rešenja
–    Unapređenje prilaza u romska naselja
–    Razvoj fizičke infrastrukture (voda, kanačizacija, atmosferski odvodi)

Aktivnosti sa ciljem poboljšanja životnih okolnosti u romskim zajednicama u opštinama:
–    Izgradnja novih zgrada/kuća za Rome
–    Značajna rekonstrukcija postojećih zgrada/kuća u romskim naseljima
–    Manji radovi rekonstrukcije/adaptacije (popravka krova, dodavanje toaleta/kupatila, itd.) samo za kuće u jasnom vlasništvu
–    Nabavka opreme u direktnoj vezi sa aktivnostima za unapređenje infrastrukture
–    Izgradnja/rekonstrukcija javnih zgrada/kulturnih centara ili igrališta u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija puteva ili ulica u u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  vodosnabdevanja u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje kanalizacionog sistema u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  atmosferskih odvoda u romskim naseljima
–    Zaštita romskih naseljima od poplava (nasipi, regulacija rečnog korita, i sl.)
–    Snabdevanje opremom za sakupljanje/recikliranje otpada u romskim naseljima

Sledeće aktivnosti se priznaju samo u kombinaciji sa nekom od gorenavedenih aktivnosti:
–    Nadgledanje izgradnje
–    Propratne mere koje ciljaju lokalnu ne-romsku zajednicu (stanarski ugovori sa romskim porodicama)

Detaljnije

Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA
Jadranski program prekogranične saradnje

MINISTARSTVO FINANSIJA

Za Jadranski program prekogranične saradnje obezbeđeno 63,75 mil EUR – rok za prijavu projekata iz Srbije 29. oktobar

IPA Jadranski program prekogranične saradnje raspolaže sa 63,75 mil EUR i deo je instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U tom Jadranskom programu prekogranične saradnje učestvuju Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora i Slovenija.

Ministarstvo finansija Republike Srbije raspisalo je danas (3. avgust 2009. godine) poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, čime se partnerima iz naše zemlje omogućava da do kraja 2012. godine učestvuju u aktivnostima iz oblasti ekonomske, socijalne i institucionalane saradnje, prirodnih i kulturnih resursa i prevencija rizika, dostupnosti i mreže.

Rok za dostavljanje prijava je 29. oktobar 2009. godine.

Za prekograničnu saradnju 16 miliona evra

MINISTARSTVO FINANSIJA
Za prekograničnu saradnju 16 miliona evra

Na konferenciji održanoj 11.marta 2008. godine o programima prekogranične saradnje Evropske unije, u organizaciji Ministarstva finansija i Evropske agencije za rekonstrukciju, pod nazivom „Susedski programi-uspešni primeri u praksi“ ministar finansija Mirko Cvetković najavio je da će Ministarstvo, zajedno sa Evropskom unijom, kofinansirati projekte iz te oblasti. On je na skupu u hotelu “Kontinental” rekao da će se Ministarstvo angažovati i na potrebnoj izmeni zakonske regulative kako bi se omogućio nastavak dosadašnjih i realizacija budućih projekata. Cvetkovich je napomenuo u Ministarstvu radi ekipa od 30 ljudi koji su angažovani na 140 projekata prekogranične saradnje.
Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će Evropska unija od danas za projekte prekogranične saradnje izdvojiti 16 miliona evra iz fondova predpristupne pomoći (IBA). On je podsetio da je u protekle četiri godine EU finansirala 125 projekata sa skoro 11 miliona evra, ali sada je odlučila da poveća sredstva zahvaljujući činjenici da su dosadašnja bila dobro upotrebljena. Cilj projekata je da se značajno povećaju sredstva za poboljšanje ljudskog kapitala, kao i za ruralni i regionalni razvoj, rekao je Đelić napominjući da je prekogranična saradnja jedna od najzahtevnijih. Srbija će uskoro potpisati ugovore za korišćenje sredstava iz fonda IBA, a krajem marta počeće pregovori i za 2009. godinu, dodao je on.

Pomoćnik ministra finansija Gordana Lazarević podsetila je da su programi prekogranične saradnje počeli sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom 2004. godine, kada je Srbija sa visoke diplomatije prešla na saradnju na lokalnom nivou po svim pravilima EU. Od 800 pripremljenih projekata odobreno je 125, Srbija je iskoristila 95 odsto sredstava EU, a ima kapaciteta i za mnogo veće angažovanje, istakla je Lazarevićeva, napomenuvši da nijedan projekat nije otkazan zbog nedovoljnog angažovanja.
Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Žozep Ljoveras izjavio je da se projekti prekogranične saradnje baziraju na principu zajedničke koristi i najavio mogućnost njihovog proširenja na celu Srbiju, a ne samo na pogranične opštine. Prema njegovim rečima, izaći će se u susret zahtevima za razvoj saradnje u raznim oblastima, kao što su ekonomska saradnja, socijane potrebe, zaštita životne sredine, proizvodnja zdrave hrane i borba protiv korupcije.
Predstavnik Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) Kristof Gofas je rekao da EU podržava sve oblike saradnje kroz prekogranične projekte sa ciljem da se poboljšaju socio-ekonomski uslovi na područjima u kojima se izvode.