Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave. 1. Učešće u obezbeđivanju […]

Nastavi

Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom Realizacija obuke na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom podrazumeva angažovanje jednog udruženja […]

Nastavi

Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu KO MOŽE DA SE PRIJAVI Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja […]

Nastavi