Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji koji podržavaju realizaciju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj i jačanje socijalne i zdravstvene podrške starim osobama čime se postiže:
– Unapređeno razumevanje potreba starijeg dela populacije i sagledane mogućnosti unapređenja aktivnosti starenja,
– Poređenje grada Beograda sa sličnim evropskim gradovima na osnovu dobijenih rezultatai indikatora,
– Definisane dobre strane postojeće politike prema starima, sagledane slabosti i date preporuke za unapređenje aktivnog starenja,
– Utvrđene i promovisane nove društvene vrednosti formulisanjem javnih politika aktivnog starenja.

Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od:
Sredstva za finansiranje ili učešće u finansiranju programa čiji je cilj unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2018. godini opredeljena su u ukupnom iznosu ne većem od 9.480.000,00 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), razdeo 30– Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070-Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost 0004- Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama,

1. Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:
• da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
• da su prethodne obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno i u potpunosti;
• da imaju odgovarajuće kapacitete za sprovođenje programa.

Predlozi projekata se dostavljaju zaključno do 10. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije o ovom konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje se nalaze na internet prezentaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs, u okviru konkursne dokumentacije. Informacije se, mogu dobiti i telefonskim putem pozivom na broj 011/3616-259.

Detaljnije