Balkanski fond za kulturne inicijative

Konkursi

Evropska fondacija za kulturu
„European Cultural Foundation“
Balkanski fond za kulturne inicijative

Naziv programa

Balkanski fond za kulturne inicijative

Cilj programa/projekta

Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za međugranične projekte, mi verujemo da je pružanje podrške  malim  i srednjim kulturnim organizacijama od velike važnosti za uspostavljanje saradnje i podsticanje kulturne dimenzije Evrope, koja je puna različitosti.

Oblast podrške

Naše trenutne oblasti interesovanja su: interkulturalna kompetencija i saradnja  između zemalja; pojačano prisustvo u umetnosti i medijima; strategije za rušenje kulturne izolacije; kulturna dimenzija proširivanja EU; strategije za menjanje kulturne infrastrukture; kreativna reakcija na trenutna politička pitanja; razvijanje zajedničkog javnog i kulturnog prostora u Evropi.

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Nezavisne kulturne organizacije (NVO) iz Albanije, B i H, Hrvatske, Makedonije, SCG i Kosova mogu da konkurišu pojedinačno ili u partnerstvu sa nekom drugom organizacijom. U svakom projektu treba da učestvuje bar jedna od navedenih zemalja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave će biti uzete u obzir samo ako su podnete u elektronskoj formi (on-line) na web strani http://www.eurocult.org/application-forms/ . Prijave poslate poštom, kao dodatak e-mejlu, ili u bilo kojoj drugoj formi neće biti uzete u razmatranje. Kada pošaljete prijavu elektronskim putem, dobićete automatski odgovor da je prijava primljena. Kada se završi spoljna procena predloga projekata, Odeljenje za dodelu fondova će kontaktirati sa vama, obično 8 do 10 nedelja po isteku roka za prijavljivanje.

Prvi rok za prijavljivanje na konkurs je 1.7.2006. Posle jula rokovi će biti usklađivani sa ECF programom za dodelu sredstava (npr. 15.9.2006, 20.3.2007. itd.).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi variraju od 5.000 do 30.000 evra. Prosečni iznos sredstava po projektu je između 10.000 i 15.000 evra. ECF ne pokriva više od 80% ukupnog budžeta za projekat.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ne podržavamo: aktivnosti usmerene samo na akademski sektor ili koje predstavljaju tradicionalne pristupe istraživanju i obrazovanju (npr. školske ili fakultetske razmene, stipendiranje, istraživačke ili obrazovne programe koji su kreirani u tradicionalnim institucijama); konvencionalne pristupe u nastavi umetnosti ili terapiji umetnošću; dodelu nagrada, takmičenja; folklorne manifestacije i projekte

ex gf exbacksms.com How to win back your ex

usmerene na očuvanje evropskog nasleđa; akcije koje može da finasira stručna javnost ili privatni umetnički fondovi (npr. troškovi jednokratnog izvođenja nekog dela ili izložbe umetničkog rada, troškove izvođenja istog dela na raznim mestima ili operativne troškove u okviru redovnih aktivnosti organizacije); pojedinačna književna dela, prevode ili tekuće troškove serijskog objavljivanja publikacija ili kulturnih prikaza (međutim, publikacije kojima se dokumentuje zajednički projekat mogu da budu uključene u budžet za koji se traže sredstva); inicijative čisto turističkog karaktera; projekte čija realizacija zavisi isključivo od naših sredstava; organizacije koje žele da realizuju projekat bez jakih partnera. Napominjemo da sredstva dodeljujemo za održavanje festivala samo pod izuzetnim okolnostima, u slučajevima kad se sadržaj festivala uklapa u trenutnu sferu interesovanja ECF-a.

Prednost će imati stručne organizacije koje rade na savremenim projektima u sektoru kulture. Ne podržavamo komercijalne organizacije, državne institucije, amaterske organizacije, organizacije fokusirane prvenstveno na obrazovanje, religiju ili kulturno nasleđe, ili projekte koje su organizovala studentska tela. Na konkurs se ne mogu prijaviti pojedinci, ni osobe koje traže stipendiju ili pokrivanje troškova boravka.

ECF raspolaže sa dva fonda za mobilnost iz kojih se pomažu pojedinci-profesionalci iz kulturnog sektora: KORAK dalje i Fond Roberto Cimeta. Za dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na konkurs posetite naš vebsajt.

Posebni zahtevi

Ne postoji poseban uslov u pogledu broja zemalja koje treba da budu zastupljene. Za nas je bitno da vidimo da postoji stvarna međugranična saradnja u svim fazama realizacije projekta – planiranju, razvijanju i implementaciji. Ne zanimaju nas površni konzorcijumi koji se prave samo radi prikupljanja sredstava. Regionalni i mali projekti imaju istu važnost kao i veliki panevropski projekti saradnje. Međutim, uglavnom ne dodeljujemo sredstva  za lokalne ili bilateralne projekte koji mogu biti finasirani iz domaćih ili regionalnih fondova.

Pored očiglednog značaja za oblasti koje su u našoj sferi interesovanja, predlozi projekata treba da imaju i sledeće karakteristike: originalnost, visoke profesionalne standarde, čvrsta zajednički dogovorena partnerstva, da mogu da ostvare uticaj (ne samo u stručnim ili tradicionalnim krugovima), održivost, eksperimentisanje, dostupne i prenosive praktične rezultate, evropski značaj, jasnu i preciznu argumentaciju, jaku komunikacijsku strategiju, izbalansiran budžet i sredstva iz raznih izvora.

Kontakt

Evropska fondacija za kulturu – European Cultural Foundation

Isabelle Schwarz, Cultural Policy Development Manager

Tel:+31-20-573-38-68

Fax: +31-20-675-22-31

E-mail: ischwarz@eurocult.org

Web: www.eurocult.org

zp8497586rq