Do 100 000 € bespovratnih sredstava za poljoprivredne zadruge

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I RAD JAVNIH PREDUZEĆA

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017. godini naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu

Ovim programom se utvrđuju: ciljevi, korisnici i namena bespovratnih sredstava, uslovi , finansijski okvir, neophodna dokumentacija, način objavljivanja konkursa i izbor prijava, način prijavljivanja, zaključivanje ugovora, praćenje realizacije aktivnosti.

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 6.250.000,00 dinara namenjen kao namenski ekonomsko- finasijski podsticaj za formiranje novih zemljoradničkih zadruga u cilju povećanje obima proizvodnje i uticaja na razvoj poljoprivrede u sredinama gde se osnivaju.
2. Maksimalan iznos od 12.500.000,00 dinara namenjen je kao ekonomsko finasijski podsticaj za projekte postojećih zemljoradničkih zadruga  koji imaju za cilj povećanje obima proizvodnje i stvaranje mogućnosti rasta i novog zapošljavanja.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1. Grupe individualnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koje žele da formiraju zemljoradničku zadrugu i koje za to imaju podršku jedinice lokalne samouprave.
2. Postojeće zemljoradničke zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa zakonom kojim se uređuju zadruge i koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koje su regulisale poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu, nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje imaju podršku jedinice lokalne samouprave za projekat sa kojim konkurišu.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje programskih aktivnosti za:
1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada.
2. Nabavku opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i farmi za proizvodnju mesa.
3. Nabavku višegodišnjih zasada za proširenje površina pod biljnom proizvodnjom.
4. Nabavku opreme i poljomehanizacije za povećanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta voća, povrća i drugih biljnih proizvoda.
5. Izgradnju objekta i nabavku opreme za potrebe povećanja kapaciteta postojeće proizvodnje, povećanja produktivnosti i kvaliteta, obezbeđenje više faze prerade proizvoda.
6. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje, povećanja mogućnosti izvoza, proširenja tržišta prodaje ili poboljšanja tržišne pozicioniranosti.

Troškovi uključuju porez na dodatu vrednost.

Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva će se koristiti tako što će se vršiti direktno plaćanje na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za podsticajna sredstva iz programa Zadruga je u obavezi da obezbedi blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem.

Zadruge nemogu minimum 3 godine da otuđe sredstva (oprema, objekti, mehanizacija i sl.) pribavljena finasijskim podsticajima ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je do 1.oktobra 2017. godine.

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Detaljnije