Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Konkursi

Development Alternatives, Inc.
Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc.

(u saradnji sa CHF International i Booz Allen Hamilton) – USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji  (Serbia Contingency Planning and Economic Security Program)

Cilj programa/projekta

Povećanje ljudske sigurnosti u ugroženim područjima i u ranjivom delu stanovništva, kao što su dugoročno nezaposleni, otpušteni radnici, mladi, siromašni na selu i druge marginalizovane grupe koje nemaju mogućnosti. SCOPES komponenta ekonomske sigurnosti ima za cilj povećanu dostupnost ekonomskim mogućnostima, pomoć za razvoj malog i srednjeg biznisa, pomoć preduzetnicima da započnu novi biznis i pomoć pripadnicima ranjivog stanovništva da poboljšaju veštine kako bi lakše našli posao i obezbedili svoje porodice. SCOPES komponenta pripremljenosti i planiranja izgrađuje sposobnost lokalnih vlasti, odgovarajućih jedinica nacionalne vlasti i civilnog društva da planiraju i reaguju na prirodne katastrofe i u drugim kriznim situacijama.  Nadalje, osnažuje mreže i veze za prevenciju, ublažavanje krize i reagovanje na krizu, promovišući koordinaciju izmedju relevantnih aktera na svim nivoima.

Oblast podrške

* Izgradnja kapaciteta za pripremljenost i planiranje za krizne situacije, upravljanje katastrofama
* Lokalni ekonomski razvoj.

Geografska oblast

* Program ekonomske sigurnosti se trenutno sprovodi u sedam inicijalnih opština: Kraljevo, Novi Pazar, Prijepolje, Kuršumlija, Buj

anovac, Medvedja i Preševo. Program će obuhvatiti ukupno 12 do15 opština
* Pripremljenost i planiranje će se sprovoditi u celoj Srbiji, u najmanje 70 opština.

Ko može da konkuriše

N.B.:  SCOPES Program grantova tek počinje, tako da su kriterijumi i zahtevi u procesu finalizacije.

Organizacije koje mogu da konkurišu za sredstva su: individualna mala i srednja preduzeća, udruženja i zadruge, mikropreduzeća, udruženja privrednika, organizacije koje pružaju usluge treninga (profitne i neprofitne), seoske NVO i PO, regionalne NVO i PO, profesionalne NVO i PO, fondacije, organizacije privatnog sektora, univerziteti i PIO.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 25.000 USD, u zavisnosti od profila podnosioca zahteva.

Trajanje projekta

Projekat traje 5 godina – do 2011. godine.

Ograničenja

SCOPES neće finansirati političke partije, neregistrovane organizacije i pojedince.

Posebni zahtevi

Podnosioci zahteva treba da budu formalno registrovane organizacije u Srbiji, sa aktivnostima koje jasno doprinose zajednicama u odabranim opštinama SCOPES programa ili treba da promovišu ljudsku sigurnost i sposobnost za upravljanje katastrofama u celoj Srbiji.

Kontakt

Humska 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011-363-99-00

Fax: 011-363-99-50

E-mail: scopes@dai.com

Regionalna kancelarija Vranje:

Cara Dušana 12, 17500 Vranje, Srbija

Tel: 017-405-360

Fax: 011-405-371

Regionalna kancelarija Novi Pazar:

Veljka Vlahovica 22, 36200 Novi Pazar, Srbija

Tel: 020-390-920

Fax: 020-390-921

zp8497586rq