Subvencije za samozapošljavanje

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencije za samozapošljavanje

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2009.godinu i opis programa i visina sredstava

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 130.000,00 dinara radi adaptacije / kupovine poslovnog prostora i/ili nabavke osnovnih / obrtnih sredstva, a u cilju obavljanja registrovane delatnosti.

Ako se, u skladu sa zakonom, više nezaposlenih lica udruži, osim za osnivanje zadruge, svaki pojedinačno podnosi zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju od 130.000,00

ex gf exbacksms.com how to get your ex back

dinara.

U toku trajanja javnog poziva, nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencija za samozapošljavanje se ostvaruje, pod uslovom da je lice:

1. prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

2. završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge

odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa

informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog

posla;

Rok do kraja 2009. godine

zp8497586rq