Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE
Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009. godini čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne organizacije)

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.

U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju – edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili  koji imaju  za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl).

Vrednost projekata: Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana  najvi