Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE’

Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije raspisuje Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine.

I KANDIDOVANjE PROJEKATA
Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.
Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava prijava projekta za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini (Prijavni obrazac 1).

II CILjEVI
Prilikom odabira projekata prioritet će imati projekti kojima se obezbeđuje:
1.    ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom  proverenih  savremenih tehnologija čije je korišćenje ekonomski opravdano;
2.    osavremenjavanje tehnologije  upotrebe postojećih i uvođenje novih obnovljivih  energetskih izvora  u zgradarstvu;
3.    sprovođenje prvog akcionog plana energetske efikasnosti;
4.    uposlenosti  privrednih subjekata;
5.    zaštita životne sredine kroz smanjene emisije GHG gasova;
6.    povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

III USLOVI KANDIDOVANjA PROJEKATA
Realizacija projekata predviđa obavezno finansiranje projekta, i to na sledeći način:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obezbeđuje finansiranje projekata preko Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara i to za:
1.    nabavku i postavljanje izolacije i zamenu  spoljašnje stolarije;
2.    nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju  postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u  smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;
3.    smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za  sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske  regulacije;
4.    nabavku  i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;
5.    modernizaciju sistema javne rasvete koja podrazumeva da se u okviru adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanja energetske efikasnosti koriste  svetiljke u skladu sa tehničkim zahtevima definisanim u okviru mere broj 2. za sektor javnih i komercijalnih usluga u Prvom akcionom planu za energetsku efikasnost;
6.    izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Finansiranje projekata je na sledeći način:
– Fond sufinansira iznos do 90 odsto vrednosti projekta, a iznos od najmanje 10 odsto jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Neophodna dokumentacija:
Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta energetske sanacije objekta (Prijavni obrazac 1) dostavi sledeću dokumentaciju:
1.    Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2.    Investicioni  program  sanacije energetskih  gubitaka na objektu izrađen u skladu sa Uputstvom  za izradu investicionog programa  (Prilog 1) Javnog poziva.
Nepotpune kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT
Ministarstvo životne sredine rudarstva i prostornog planiranja i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije pozivaju ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Prijavnog obrasca 1 i dostave dokumentaciju iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Omladinskih brigada br. 1
Poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd
uz naznaku – “za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine”

Kontakt osobe: Dragana Pelević i Radmila Grubin
Telefon za informacije: 011/2601034
e-mail: dragana.pelevic@ekoplan.gov.rs   e-mail: radmila.grubin@ekoplan.gov.rs

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”

Idući u susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i sprovođenju višegodišnjih aktivnosti koje Ministarstvo organizuje tim povodom, a u okviru projekta “Očistimo Srbiju”, Ministarstvo i ove godine nastavlja sa akcijama uređenja prostora pod sloganom “Veliko spremanje Srbije”. I ove godine velika pažnja biće posvećena neposrednom aktivizmu građana i njihovih udruženja. U tom smislu Ministarstvo poziva nevladine organizacije da se priključe akciji, kroz realizaciju sopstvenih programa i projekata kako bi zajednički sproveli “Veliko spremanje Srbije”, 09.06.2012.godine.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su od javnog interesa i doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz sprovođenje akcije čišćenja i uređenja prostora (sanacije divljih smetlišta), kao i aktivnosti organizacije i koordinacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 05. april 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 36-2222-1 i 011/36-2222-0.

Celokupan Tekst Konkursa, obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se naći na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije”, u iznosu od 15,5 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500 hiljada dinara po projektu.

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Projekti se mogu odnositi na:
•    popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe);
•    unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih vidova obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi);
•    realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine (zaštita i održivi razvoj prirodnih resursa; zaštita prirode; biodiverzitet,  zaštita ozonskog omotača; klimatske promene; upravljanje otpadom (izuzev projekata koji se odnose na akcije čišćenja i uređenja prostora) i druge oblasti iz delokruga Ministarstva;
•    druge aktivnosti od javnog interesa kojima se doprinosi zaštiti životne sredine

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936

Tekst konkursa, obrazac prijave za sufinansiranje projekta i uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se preuzeti OVDE.

 

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2011. godini čiji su nosioci nevladine organizacije.

Ministarstvo će sufinansirati projekte koji  su od javnog interesa i mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine, a odnose se na popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine; realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine ili  sprovođenje jednokratnih aktivnosti usmerenih ka rešavanju konkretnog problema.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2011. godine.

Ovde možete preuzeti tekst Konkursa, formular za prijavljivanje, detaljnije informacije i uputstva i obrazac za podnošenje izveštaja.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/ 3132- 936 ili 3132 – 571.

Kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić.

Link

Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija


MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije škola i obdaništa, zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, institucija kulture, objekata stanogradnje i drugih objekata od javnog značaja u 2010./2011. godini

I KANDIDOVANJE PROJEKATA

Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i Autonomna pokrajina Vojvodina preko Fonda za kapitalna ulaganja.

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac 1  – Prijava projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata od javnog značaja (Obrazac 1).

II PRIORITETI

Prilikom odabira projekata prioritet u realizaciji imaće projekti koji ispunjavaju uslove iz Programa vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini (u daljem tekstu: Program (Program možete preuzeti na internet adresi Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs), a prema vremenu prispeća kandidature projekta.

III USLOVI KANDIDOVANJA PROJEKATA

Sufinansiranje

Realizacija projekata predviđa obavezno sufinansiranje projekta, i to na sledeći način:

  • Republika Srbija obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
  • Gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave koje su zainteresovane da kandiduju projekte za finansiranje u skladu sa Programom, obezbeđuju 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetima 2010/2011.;
  • Autonomna pokrajina Vojvodina, ukoliko je zainteresovana da kandiduje projekte koji se realizuju na njenoj teritoriji, nezavisno od projekata koje kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obezbeđuje 10% učešća od vrednosti projekta (sa PDV-om) u budžetu 2010/2011.;
  • Domaće poslovne banke obezbeđuju finansiranje 80% vrednosti projekta (sa PDV-om). Sredstva obezbeđena iz kredita poslovnih banaka otplaćuju se od strane Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u odnosu 50%:50%. Ročnost kredita je pet godina sa jednom godinom perioda počeka i kamatnom stopom koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za 2,5%

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekta (Obrazac 1) dostavi dokumentaciju kojom dokazuje  minimum tehničke spremnosti predloženog projekta:

  1. Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
  2. Lokacijsku dozvolu ili odobrenje za izgradnju i glavni projekt;
  3. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o obezbeđenju sredstava  u budžetu za 2010/2011. godinu za učešće u finansiranju projekta;
  4. Odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o prihvatanju obaveze servisiranja duga u periodu od 5 godina od dana povlačenja sredstava, odnosno datuma efektuiranja ugovora o kreditu.

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije

Rok za prijavu projekata i dostavljanje dokumentacije je 1. oktobar 2010. godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 – Prijava projekta izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata od javnog značaja i dostavom dokumentacije iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

(Palata Beograd)
Masarikova 5, 11000 Beograd
XIV sprat, kancelarija broj 1408

Kontakt osobe: Branislav Đelić i Miloš Panjković, broj telefona: 011/362-22-72

Link

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

1. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da, ukoliko žele da ostvare pravo na su/finansiranje izrade planskih dokumenata, u skladusa Zakonom, odnosnoda ostvare prioritetno mesto na listi sačinjenoj prema kriterijumima propisanim Pravilnikom, da podnesu zahtev Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije (udaljem tekstu: Ministarstvo).

2. Zahtev iz 1. ovog poziva obavezno sadrži:
– naziv jedinice lokalne samouprave;
– naziv planskog dokumenta i podatke o planskom osnovu za njegovu izradu;
– površinu obuhvata plana;
-ponudu nosioca izrade plana za koju se opredelila jedinica lokalne samouprave.
Uz zahtev se dostavlja odluka o izradi planskog dokumenta.

3. Ukoliko do dana podnošenja zahteva nije doneta odluka o izradi planskog dokumenta, pored podataka navedenih gore pod tačkom
2. zahtev treba da sadrži i:
– cilj donošenja planskog dokumenta;
– podatke o pribavljanju podloga za izradu planskog dokumenta;
– rok izrade;
– predlog načina finansiranja;
– podatke o obavezi izrade ili nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.

4. Rok za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata je 10.9. 2010. godine.

O izboru jedinica lokalne samouprave sa kojima će Ministarstvo zaključiti Ugovor o su/finansiranju izrade planskih dokumenata, po osnovu ovog javnog poziva odlučuje Ministarstvo na osnovu prioritetnog mesta na listi sačinjenoj prema kriterijumima utvrđenim Pravilnikom, a ceneći sve okolnosti iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev.

Zahteve dostaviti na sledeću adresu:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje
Nemanjina br. 22-26,11000 Beograd
Dodatne informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/362-22-72, 011/362-51-92
Osobe za kontakt su: Branislav Đelić i Božana Lukić.

Link

Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE
Konkurs u oblasti zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009. godini čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana i strukovne organizacije)

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.

U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju – edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili  koji imaju  za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl).

Vrednost projekata: Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana  najvi