Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 14.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) amatersko i narodno stvaralaštvo:

  • projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije)
  • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad ( isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta)
  • naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja,  muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja,  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija, muldimedijalnih zapisa

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  registrovana na teritoriji AP Vojvodine čija je pretežna delatnost kultura (ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti).

Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

Prijava na Konkurs podnosi se na formularu Upitnika za sufinansiranje programa i projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2010. godini, uz koji se prilaže ostala neophodna dokumentacija na adresu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Navedeni Upitnik je sastavni deo Konkursa i može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, drugi sprat, soba 23 ili na Web adresi Sekretarijata:  www.kultura.vojvodina.gov.rs, telefon 021 487-4534.

Prijave na Konkurs podnose se od 01. februara  do 15. februara 2010. godine

Link