Javni poziv za podnošenje predloga projekata – Inicijativa za inkluziju 3

Konkursi

SKGO

Javni poziv za podnošenje predloga projekata – Inicijativa za inkluziju 3

13.04.2021. – 05.05.2021.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Inicijativa za inkluziju 3“, raspisuju konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

Predlozi projekata moraju biti usklađeni sa nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU – tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa. Takođe, projekat treba da doprinese podizanju osetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih. Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru Poziva za prikupljanje koncepata projekata je 1.000.000 evra, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosi 100.000 evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 05. maja 2021. godine.

Projekat „Inicijativa za inkluziju 3“ sprovodi SKGO, a deo je šireg programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Formulari

Detaljnije