Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Konkursi

SO KANJIŽA
Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža
Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2009. godinu iznosi:

5.200.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 11/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1.    aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora;
2.    podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr):
3.    razvoj lokalne zajednice;
4.    afirmisanja ljudskih i manjinskih prava;
5.    programa za obrazovanje;
6.    programa za omladinu;
7.    programa za stara lica;
8.    afirmisanja demokratizacije lokalne sredine;
9.    razvoja civilnog društva;
10.    socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.);
11.    kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina;
12.    volonterstva;
13.    zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida ;
14.    zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti;
15.    aktivnosti penzionerskih organizacija;
16.    neformalnog obrazovanja;
17.    afirmisanja ženskih prava;
18.    za razvoj javnog informisanja i
19.    drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: nevladine organizacije).
Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše 3 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kanjiža ne sme biti manja od 20.000,00 dinara niti veća od 300.000,00 dinara, po projektu.

Rok za podnošenje prijava je 27.02.2009. godine, do 15,00 časova.